Rafael Bisquerra Alzina – Obradoiro  

Rafael  Bisquerra é Doutor en Ciencias da Educación ademais de licenciado en Pedagoxía e en Psicoloxía e Catedrático de Orientación Psicopedagóxica no Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación da Universidade de Barcelona. Desenvolve tamén as funcións de director do Posgrao en Educación Emocional e Benestar e do Posgrao en Intelixencia Emocional nas Organizacións da Universidade de Barcelona e é o Fundador do  GROP ( Grup de  Recerca en  Orientació  Psicopedagògica).

Algunhas das súas publicacións son: Prevención do acoso escolar con educación emocional (2014), A intelixencia emocional na educación (2015), Universo de emocións (2015), 10 ideas clave. Educación emocional (2016), etc.

Leticia Garcés Larrea – Obradoiro   

Leticia Garcés é pedagoga e educadora.
No ano 2010 crea a plataforma Pais Formados, e desde entón adica a súa actividade a formar a familias e profesionais en temas relacionados coa educación emocional. Cursou Máster en Intelixencia Emocional pola UNED de Madrid e especializouse na Universidade de Barcelona co Posgrao en Intelixencia Emocional e Benestar. Compaxina o seu proxecto con numerosas conferencias.
Ademais, é coautora xunto con Asun Egurza de contos infantís desde os que traballan as emocións e do libro Pais formados, fillos educados, sobre familias emocionalmente competentes e resilientes.

Manuel Mariño – Obradoiro  

Experto en Mindfulness pola Universidade de Zaragoza, director de Quietude Mindfulness Center e do Programa BMIT de Instrutores de Mindfulness, Manuel Mariño dirixe varios proxectos relacionados con esta práctica e coa quietude e defende a “atención plena e consciente” como estilo de vida e como clave para aprender a valorar o que de verdade importa.
Dirixe tamén os Retiros de Meditación para reducir a tensión, aumentar a autoconciencia, reducir os síntomas físicos e psicolóxicos asociados á ansiedade e así mellora a saúde e o benestar xeral.

 

Estefanía Zardoya Cabo – Obradoiro   

Estefanía Zardoya é Licenciada en Medicina e Cirurxía pola USC e especialista en Medicina Familiar e Comunitaria.
Compaxina o seu traballo de médico coa súa actividade como coach individual e de equipos, ademais é membro do Grupo de traballo de Saúde Baseada nas Emocións da Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria e do Grupo de traballo de Comunicación da AGAMFEC e colabora coa Xunta de Galicia como formadora no ámbito da saúde desde unha perspectiva comunitaria, integrativa e biopsicosocial.

Mar Castro – Obradoiro   

Mar Castro é Doutora en Comunicación pola Universidade de Vigo.
É a creadora do blogue de comunicación: http://www.marcastro.es, ademais de autora de varias publicacións sobre NETiqueta, oratoria e protocolo social xa que é a pioneira na investigación e difusión da NETiqueta en español.
Ademais, Mar exerce como docente en distintas universidades e escolas de negocio e compaxínao con charlas, xornadas e congresos tanto académicos como institucionais e empresariais.

Mónica González López – Obradoiro   

Mónica González é psicóloga educativa e docente.
A súa actividade profesional céntrase na detección e intervención en dificultades no desenvolvemento e/ou aprendizaxe de nenos e adolescentes para favorecer, por unha banda, a súa integración no sistema educativo e, por outro, o desenvolvemento das súas potencialidades; implicando no devandito proceso tanto ás familias como aos centros educativos.
Ademais, coordina a Unidade de Dificultades no Desenvolvemento e na Aprendizaxe ( UDDA) da Universidade de Santiago de Compostela alternándoo con docencia.