UN ENCONTRO PARA TODAS AS PERSOAS QUE QUEIRAN MELLORAR AS SÚAS COMPETENCIAS EMOCIONAIS E SOCIAIS!

 • Adquirirás un mellor coñecemento das propias emocións para xestionalas adecuadamente.
 • Coñecerás e manexarás estratexias de regulación emocional na esfera persoal e profesional para acadar un clima laboral óptimo.
 • Desenvolverás a habilidade de automotivación de cara a obter mellores resultados no eido profesional e persoal.
 • Mellorarás as competencias de autocoñecemento, responsabilidade e o desenvolvemento da autoestima como unha actitude positiva ante a vida.
 • Cultivarás a escoita activa e a capacidade de comprender as emocións das outras persoas e de poñerse no seu lugar.
 • Traballarás nas capacidades de liderado persoal para mellorar o desenvolvemento profesional.
 • Descubrirás ferramentas e desenvolverás habilidades de interrelación e de comunicación para afrontar as situacións diarias, perfeccionar as habilidades sociais e lograr boa relación co grupo ou equipo de traballo.

Este ano en
FORMATO PRESENCIAL

 • Responsable do tratamento: Os seus datos serán tratados por ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con domicilio social en Casa da Concha, rúa da Conga nº 1 , 15782 – Santiago de Compostela (A Coruña).
 • Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás suas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
 • Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.
 • Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estrictamente necesario para o cumprimiento daa finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a pérdida de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
 • Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través de este formulario de contacto ou dirixíndose á seguiente dirección de correo electrónico: alumni@usc.es, ou tamén por escrito, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Casa da Concha, rúa da Conga nº 1, , 15782 – Santiago de Compostela (A Coruña) 
 • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa Política de privacidade