UN ENCONTRO PARA TODAS AS PERSOAS QUE QUEIRAN MELLORAR AS SÚAS COMPETENCIAS EMOCIONAIS E SOCIAIS!

  • Adquirirás un mellor coñecemento das propias emocións para xestionalas adecuadamente.
  • Coñecerás e manexarás estratexias de regulación emocional na esfera persoal e profesional para acadar un clima laboral óptimo.
  • Desenvolverás a habilidade de automotivación de cara a obter mellores resultados no eido profesional e persoal.
  • Mellorarás as competencias de autocoñecemento, responsabilidade e o desenvolvemento da autoestima como unha actitude positiva ante a vida.
  • Cultivarás a escoita activa e a capacidade de comprender as emocións das outras persoas e de poñerse no seu lugar.
  • Traballarás nas capacidades de liderado persoal para mellorar o desenvolvemento profesional.
  • Descubrirás ferramentas e desenvolverás habilidades de interrelación e de comunicación para afrontar as situacións diarias, perfeccionar as habilidades sociais e lograr boa relación co grupo ou equipo de traballo.


Formato ONLINE


COMO MANTER A CALMA?

Estratexias mentais para acadar a serenidade.

Imparte: Mita Beutel


SEIS CLAVES PARA AXUDAR AOS NOSOS ADOLESCENTES A SENTIRSE BEN.

Ser educador.

Imparte: Andrea Bechlian


A CAPACIDADE DE INSPIRAR ÁS PERSOAS.

O liderado emocional.

Imparte: Aixa Permuy


COMO COMUNICAR EN TEMPOS DIFÍCILES?

Imparte: Xavier Guix


A RESILIENCIA:

Como crecer desde a adversidade?.

Imparte: Anna Forés