Xavier Guix

Licenciado en psicoloxía, especializado en comunicación e master en psicopatoloxía. Xunto ao seu labor terapéutico, imparte cursos como profesor de EADA (Escola de alta Dirección Empresarial) e como facilitador en autocoñecemento e desenvolvemento persoal en diferentes Universidades. Didacta en PNL (Programación NeuroLingüística) pola Asociacion Española de PNL. Socio fundador de “ Espai Sináptic”. Profesor de Ecoloxía Emocional na Fundació *Àmbit. Participa como voluntario no proxecto “O Xiprer” (Centro de acollida) en Granollers. O seu compromiso coa divulgación en temas de reflexión psicolóxica tradúcese en conferencias por toda España e Latinoamerica. Colabora con medios de comunicación como O País Semanal, L’ ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Versió Rac (Racl) Bricolatge emocional ou Summa Positiva en TV3 e colabora semanalmente en 8 ao dia amb Josep Cuní (8TV). Publicou numerosos libros en España, Latinoamerica, Portugal, Brasil e Italia entre outros, “Ni me explico ni me entiendes”, “Si no lo creo no lo veo”, “Atreverse a decir No”, “Cuanto te quiero,” “Querer es poder “ou “De ilusiones también se malvive”.


Anna Forés

Licenciada e doutorada en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Barcelona (UB), presidenta da Asociación de Investigación da Resiliencia (AIRE), profesora da Facultade de Educación da UB. As súas áreas de traballo e investigación son: educación, didáctica e innovación en diferentes contornas de aprendizaxe. As súas conferencias céntranse na resiliencia; defínea como “a metáfora das posibilidades”, para ela “A resiliencia é unha metáfora xenerativa que constrúe posibles futuros sobre a esperanza humana e a consecución da felicidade ante o sufrimento, o trauma e a dor sufridos. É un concepto que ten un gran poder de inspiración ”. É autora de varios libros, algúns deles como “Asertividade, para persoas extraordinarias”, con Eva Bach como coautora ou “Resiliencia en contornos socioeducativos” e “Resiliencia, crecendo a partir das adversidades”, con Jordí Grané. Anna Forés é unha apaixonada de estimular o potencial de cada persoa, por iso o seu traballo e estudo no campo da neurodidáctica deu lugar a varios artigos e libros relacionados: “E-mocións: comunicarse e educar a través da rede”, coautora con Eva Bach.


Mita Beutel

Musicoterapeuta e terapeuta corporal pola Facultade de Artes de Sao Paulo. Postgrao de Experto/a en Expresión Artística e Danza en España. Profesora acreditada en Explorando a Quietude. Formación en Expresión Corporal.

Comezou os seus estudos de danza clásica aos 7 anos e coñeceu a terapia corporal aos 21 anos, baixo a dirección da mestra Milena Morozowich. Ao viaxar á India, Mita coñece unha nova forma de abordar o corpo e o movemento, pasando a un camiño de investigación máis profunda. Actualmente é a responsable da área de Mindfulness no Centro de Mindfulness Quietud, en Santiago de Compostela e ademáis dirixe proxectos relacionados cas emocións e co desenvolvemento humano.

A súa intervención baséase na escoita, na creatividade e no apoio preto. Comprender e transformar a fraxilidade a través da atención plena e o empoderamento consciente. Mita desenvolveu unha técnica de movemento chamada “Danza Espello” que axuda a moitas persoas a sair da inercia a un espazo vital coa axuda do movemento espotáneo. Divertido, creativo e profundo á vez.


Andrea Bechlian

Licenciada en Psicoloxía pola Facultade de Psicoloxía da Universidade da República, Uruguay, Diplomada en Prevención e abordaxe do maltrato hacia as personas maiores pola Universidade Católica de Chile e Máster en Psicoloxía Educativa, Desenvolvemento e aprendizaxe pola Universidade de Santiago de Compostela. Apasionada polo traballo con nenos, nenas, adolescentes e familias. Emprendimento propio con despacho en Ares (A Coruña) e con actividades e colaboracións con distintos concellos, fundacións e empresas da zona de A Coruña. Na actualidade desenvolve a súa actividade de forma online e presencial. Ademáis colabora en diferentes centros, tanto en consulta psicoeducativa individual, como deseñando e/ ou facilitando obradoiros e programas integrais de Disciplina positiva, Educación emocional, Habilidades sociais, Autoestima, Dificultades de aprendizaxe e Trastornos de déficit de atención e hiperactividade entre outros. Así mesmo, organiza charlas e obradoiros para familias e educadores, sempre co obxectivo de promover o desenvolvemento persoal e o benestar familiar.


Aixa Permuy

Educadora social, pedagoga, doutora en educación e investigadora do Seminario Permanente de Emocionalidade, Xéneros e Desenvolvemento Humano do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (EXDEHU). Formadora experta en educación emocional e educación para a igualdade de oportunidades.

É autora e co-autora de diversas publicacións como “Igualdad y roles de género en las mujeres inmigrantes marroquís”, a revista de Estudos e Investigación en Psicoloxía e Educación “Emprendimiento femenino en los grados de Maestra en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela” ou a publicación “Educación emocional del cerebro patriarcal”

Recibiu o premio da IV Convocatoria de Proxectos Escolares da sección EducaBarrié da Fundación Barrié de la Maza, na modalidade de Proxecto Colaborativo entre o IES “Xulián Magariños” de Negreira e o Seminario EXDEHU do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela que foron seleccionados por “SINTO-nizando,” un Programa Integral de Educación Emocional e Social con perspectiva de xénero para Educación Secundaria Obrigatoria.