PROGRAMA

obradoiros

MARTES

02

NOVEMBRO

19:00 - 20:30 h

A incerteza que sentimos.

Como ver unha oportunidade onde non contabamos.

Imparte: Rocío Lacasa

Tratar coa incerteza xa non é unha elección daqueles cerebros curiosos de tempos atrás que tiñan sede de cambios constantes.Agora é cousa de todos/as, xa que está tan presente que obviala parece imposible. A inquietude que xorde dunha situación descoñecida e nova xera bloqueo. O noso cerebro non dispón no seu banco de memoria do recordo de nada similar, o que provoca que a persoa se senta sen recursos. No ámbito laboral toda esta alerta triplícase, xa que se trata dunha parcela asociada co sustento familiar e coa independencia persoal.

Neste taller aprenderemos a traballar en equipo coa nosa psique para observar posibilidades e non obstáculos. Coñeceremos como funcionamos para non caer na inmobilidade e no pánico. Introduciremos conceptos como a  auto-confianza e a claridade como habilidades necesarias para desenvolver a seguridade e a capacidade de enfoque en entrevistas de traballo, contorna laboral e na cotiandade das nosas vidas.

As oportunidades nacen nos escenarios menos probables, cando nos atrevemos a explorar novos camiños!

MÉRCORES

03

NOVEMBRO

19:00 - 20:30 h

Non deixes para mañá o que poidas facer hoxe!

Posta en marcha de novos hábitos saudables.

Imparte: Carmen Loureiro

A crise social, climática e enerxética, a tecnoloxización, hiperactividade e sobre-estimulación enfróntannos a retos complexos para desenvolver unha vida segura e con sentido. Es consciente do momento que estamos a vivir e da transcendencia dos pequenos actos diarios? A nosa rutina componse de hábitos consolidados, de automatismos, que estruturan o día a día e que se revelan en múltiples facetas: a forma de comunicarnos, de alimentarnos, de usar as redes ou de consumir. Neste momento tan cambiante é importante facelos conscientes, reflexionar sobre os mesmos e flexibilizalos. Necesitamos ensaiar “novos” costumes e recuperar algúns “vellos” rituais de conexión cos demais, para crear unha contorna máis saudable para nós e o planeta.

Neste espazo exploraremos “novos” hábitos que poden axudarnos a afrontar os grandes retos eco-sociais e a súa conexión co desenvolvemento e benestar persoal, dende o importante papel que cumpren as emocións neste proceso e como colaborar para alcanzalos.

O futuro xa está aquí!

XOVES

04

NOVEMBRO

19:00 - 20:30 h

Liderado e xestión emocional en tempos de crise.

A persoa como núcleo central e de valor na empresa.

Imparte: Antonio Moya

A adaptación á nova situación influíu de forma moi diferente en cada un/unha, o que fai máis necesario que nunca poñer no centro ás persoas. Dende o entendemento de cada situación particular, os líderes de equipos poden remar a favor da consecución de obxectivos, estreitamente ligada ao benestar dos empregados, que actualmente está moito máis en risco. Transmitir seguridade e confianza na contorna laboral é imprescindible debido a incerteza que nos rodea.

Neste taller falaremos sobre as características emocionais que un líder debe desenvolver en momentos de transición e incerteza como os que estamos a vivir. Veremos as funcións principais dun líder proactivo coas persoas e os beneficios que emerxen cando pasamos de traballar en grupo para funcionar en equipo. Observaremos como unha contorna de traballo saudable, que se centra no benestar dos profesionais ao seu cargo, obtén resultados inmediatos na produtividade e absentismo laboral.

Detrás de cada mail e de cada chamada, non o esquezas, o que hai son persoas!

CONFERENCIAS

Sen medo ningún!

Ferramentas para xestionar a ansiedade e o medo en situacións novas ou de conflito.

Imparte: Antoni Giner

No pasado poderiamos pensar que a intelixencia emocional era unha elección para deixar de sobrevivir e lograr unha achega extra de benestar. Con todo, agora converteuse nunha ferramenta imprescindible posto que a supervivencia dos nosos “básicos” parecen correr o risco de desaparecer ou desapareceron xa. Que sensacións che desperta a situación actual? Logras xestionar as túas emocións para que non tomen o control sobre as túas decisións?

Neste obradoiro exploraremos o concepto do medo e a ansiedade. Nomearemos os bloqueos e limitacións persoais que poden causarnos, para que a túa mente non logre disfrazalos baixo escusas elocuentes. Tamén detectaremos a información e a oportunidade que nos traen, enfrontando a incomodidade que nos xeran, xestionando dende a calma ese conflito para rematar nunha toma de decisión libre. Aprenderemos a mirar estas emocións de forma neutra, co fin de convertelos en aliados de crecemento persoal.

Non temas ao medo, é un dos mellores revulsivos cara ao cambio!

SÁBADO

06

NOVEMBRO

10:30 - 12:00 h

Coidar(te)

Pistas para incrementar o teu benestar emocional.

Imparte: Ana Asensio

Cal sentes que é o principal inimigo que nos afasta de coidarnos? QUERERNOS. A forza da verdade nas túas accións, no teu discurso e na túa forma de estar na vida, van depender do fiel que sexas ás túas propias necesidades. Iso faite sentir cómoda na túa pel, nacendo a capacidade de aceptar o que che gusta e o que non che gusta dende un concepto renovado de amor propio.

Este contido pretende ser un pequeno mapa-guía cara a un benestar emocional que xorde de coidarte como coidas. Poñeremos o foco en catro bloques fundamentais: observar-te, recoñecer-te, dedicar-te tempo de calidade e confiar en ti. Atravesando todos estes escenarios mediante exercicios prácticos, recollerás información valiosa para favorecer o teu amor propio. A túa mirada é igual de esixente cara a ti que cara a outros/as? Resúltache fácil ou difícil describirte? Sabes que é o que che fai gozar? Aceptas de forma natural afagos ou lles sacas importancia cando os escoitas? Como te falas?

Non o dubides: coñecerse é o camiño máis curto para quererse e coidarse!

SÁBADO

06

NOVEMBRO

12:30 - 14:00 h